Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση απορρήτου
Ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την έγκρισή σας χρήση προσωπικών στοιχείων που μας έχετε παραχωρήσει.

Η ιστοσελίδα μας προστατεύεται από ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (SSL) το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων, αποτρέποντας κακόβουλους χρήστες από την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.
Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για το bouboulis-therm.gr.

Cookies
Η ιστοσελίδα www.bouboulis-therm.gr χρησιμοποιεί αναγκαία cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο, αποτελούμενο από αριθμούς και γράμματα, το οποίο αποστέλλεται από μια διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.bouboulis-therm.gr, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή. Σας ενημερώνουμε ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία για να λειτουργεί σωστά η ιστοσελίδα www.bouboulis-therm.

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι τα παρακάτω:
Google Analytics
IIS session cookie

Απενεργοποιώντας τα Cookies, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.