Συντήρηση καυστήρων φυσικού αερίου Θεσσαλονίκη


Η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία των συστημάτων φυσικού αερίου, μηχανημάτων / καυστήρων και εγκατάστασης / σωληνώσεων, συνδέεται με την ορθή χρήση, τον τακτικό έλεγχο και την προγραμματισμένη συντήρηση, σύμφωνα με Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης και το ενημερωμένο αρχείο της εγκατάστασης αερίου.

Ο καταναλωτής υποχρεούται, βάσει νόμου πλέον, να φροντίζει για την ετήσια συντήρηση της εγκατάστασής του, διατηρώντας αρχείο με τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και των επισκευών και γενικότερα την τεχνική έκθεση ενημερωμένη με όλες τις μετέπειτα μεταβολές, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στην Εταιρεία Αερίου. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό με αντίστοιχη επαγγελματική άδεια.